×
Meniu

Funcţii vacante

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Șef secția resurse umane a IMSP Spitalul raional Călărași

Ordinul 14

Rezultate concurs:

IMSP Spitalul Raional Călărași în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.245 din 16 martie 2022 și în temeiul Procesului-verbal al ședinței Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de Contabil șef și Șef a serviciului Resurse Umane din 28 februarie 2024, anunță rezultatele concursului:

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef a Serviciului Resurse Umane la IMSP Spitalul Raional Călărași învingătoare a concursului a fost desemnată dna Tulbu Violeta. 

Proces verbal „Rezultate concurs”