×
Meniu

Funcții vacante

Anunț cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Contabil Șef a IMSP Spitalul Raional Călărași

Ordinul 15

Rezultate concurs:

IMSP Spitalul Raional Călărași în conformitate cu prevederile Regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.245 din 16 martie 2022 și în temeiul Procesului-verbal al ședinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţilor de Contabil șef și Șef a serviciului Resurse Umane din 28 februarie 2024, anunţă rezultatele concursului:

În conformitate cu decizia Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de Contabil șef la IMSP Spitalul Raional Călărași învingătoare a concursului a fost desemnată dna Popa Svetlana.

Proces verbal „Rezultate concurs”